Rodo - Narzędzia | obróbka skrawaniem | wiertła | frezy| gwintowniki | ściernice | ręczne.

Przejdź do treści

Menu główne:

Rodo

Informacje
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca posiadanych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Informujemy, że:

   1.  Dane osobowe znajdują się w bazie kontrahentów firmy LS-Narzędzia G. Socha Z. Leszczyński s.c. Siedziba ul. Fryderyka Szopena 41 41-400 Mysłowice.
   2. Administratorem  danych jest LS-Narzędzia G. Socha Z. Leszczyński s.c. Siedziba ul. Fryderyka Szopena 41  41-400 Mysłowice.
   3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizowania procesów handlowych z kontrahentem.
   4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
   5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
   6. Dane będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
   7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
   8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwia  sporządzenie niezbędnych dokumentów handlowych.
   9. Decyzja dotyczących Pani/Pana danych osobowych nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.
   10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   11. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez LS-Narzędzia  G. Socha Z. Leszczyński  s.c. prosimy o kontakt mailowy w siedzibie firmy.  Mail: biuro@lsnarzedzia.pl
 
Strona używa plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z ochroną danych osobowych:  KLAUZULA RODO.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego